oferta

Oferta

Oferujemy Zarzadzanie Flotą Samochodów Firmowych - świadczymy usługi Outsourcing Zarządzania Flotą

zarządzanie flotą samochodową
Zakup pojazdów Zarządzanie flotą samochodowąOpieka nad serwisemAudyt FlotySzkolenia pracowników
szkolenia

Szkolenia pracowników

  • na życzenie Naszych Klientów przeprowadzamy kompleksowe szkolenia flotowe dla Państwa pracowników dedykowanych do opieki nad pojazdami 
  • oferujemy szkolenie flotowe połączone z późniejszym wsparciem w pogłebianiu wiedzy i wprowadzaniu nowych rozwiązań 
  • wdrażamy pracowników w prawidłowe użytkowanie powierzonych pojazdów.
  • pomagamy również w rozwoju i rozbudowie już istniejącego Działu Floty 

Szkolenia Flotowe

Szkolenia flotowe jak każde inny kurs ma na celu pogłębienie wiedzy pracowników, omówienie obowiązujących procedur i wytycznych lub samo odświeżenie wiedzy. Szkolenia jakie możemy przeprowadzić w tematyce flotowej można podzielić na dwa główne zagadnienia. Pierwsze są skierowane do samych użytkowników które zakresem obejmuje wdrożenie pracowników w bezpieczne użytkowanie pojazdów oraz omówienie wytycznych polityki flotowej firmy. Drugi typ szkoleń przeznaczony jest dla Fleet Manager, osób zajmujących się administracja floty lub samego Zarządu Firmy, a ich zakres jest szerszy i obejmuję zagadnienia mające na celu usprawnić zarządzanie flotą w Firmie.

Szkolenie flotowe dla użytkowników samochodów

Właściwe obchodzenie się Pracowników z powierzonym samochodem służbowym, czyli stosowanie się do wytycznych Firmy oraz zasad bezpiecznej, ekonomicznej i bezawaryjnej jazdy jest co prawda pojęciem powszechnym aczkolwiek tak różnie rozumianym i stosowanym że bez wdrożenia szkoleń nie da się osiągnąć właściwego poziomu wiedzy. Na początek warto zadbać o wdrożenie wszystkich nowych pracowników którzy będą korzystali z samochodów służbowych w wiedzę z zakresu stosowanej Polityki Flotowej Firmy lub po prostu odświeżenie wiedzy obecnym pracownikom. Omówimy w ten sposób obowiązujący regulamin użytkowania samochodów służbowych tak aby podkreślić jego znaczenie jak i wytłumaczymy wszystkie nasuwające się pytania, gwarantując tym lepsze stosowanie się do wytycznych. Następnie warto poświęcić uwagę na omówienie samego sposobu użytkowania powierzonego samochodu. Różnice w zakresie wiedzy o motoryzacji, stylu jazdy i zachowaniu na drodze poszczególnych pracowników są naprawę duże warto więc zacząć od podstaw i przeszkolić użytkowników z samej podstawowej obsługi pojazdu. Dla wielu ludzi omówienie sposobu eksploatacji danego modelu auta oraz nauczenie korzystania z poszczególnych funkcji wyposażenia jest nieocenione i zwraca się w przyszłości. Dobrą praktyka jest też przeprowadzenie szkolenia dotyczącego ekonomicznej jazdy samochodem i tu postaramy nauczyć się użytkowników jak najbardziej ekonomicznej i płynnej eksploatacji obejmujących min. unikanie gwałtownych przyśpieszeń i hamowań. Powinno to zmniejszyć zarówno zużycie paliwa jak i zużycie elementów układu hamulcowego oraz opon przekładając się na niższe koszty eksploatacji floty oraz bezpieczeństwo (tu możemy wykorzystać do pomocy również system GPS z analizą stylu jazdy czy asystentem ekonomicznej jazdy). Dobrze jest też zadbać o wiedzę użytkowników o interwałach wizyt na serwisie i o głównych warunkach gwarancji i choć nadzór nad terminami przeglądów i interwałami wymian powinien sprawować Fleet Manager dobrze jest gdy sam użytkownik wie jak postępować, często spotykamy się z sytuacjami że samochód niejako sam komunikuje użytkownikowi konieczność wykonania np. serwis olejowego (według przebiegu i daty serwis wypada np. na 60 tys. km a samochód na podstawie czujników wskazuje konieczność wymiany oleju już przy przebiegu 50 tys. km i wtedy informacja trafia bezpośrednio do użytkownika). Przekazując użytkownikom w trakcie szkolenia uporządkowaną wiedzę wyeliminujemy wiele z pozoru małych błędów jak i unikniemy tych naprawdę dużych co w prosty sposób pozwala na oszczędności czasu, redukcję kosztów użytkowania pojazdów służbowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Szkolenie Flotowe dla opiekuna floty

Nasza Firma na podstawie posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia przeprowadza szkolenia dla osób odpowiedzialnych bezpośrednio za Zarządzanie Flota, Pracowników Administracji czy samego Zarządu Firmy. Szkolenie jest skierowane zarówno do pracowników których trzeba wdrożyć w zarządzanie flotą od podstaw jak i do wszystkich chcących pogłębić zakres swojej wiedzy czy wdrożyć dobre praktyki i rozwiązania jakie mogą być zastosowane w Firmie. Zakres takiego szkolenia jest indywidualnie dostosowywany do wiedzy oraz potrzeb biorących w nim udział uczestników i dotyczy tematów związanych z obszarami takimi jak: Polityka Flotowa Firmy, Analiza i Kontrola Kosztów Floty, Praktyczną Obsługę Techniczną Floty, Optymalizację Procesów Zarzadzania czy najlepszych praktyk związanych z Zarządzaniem Flotą. Rozwój kompetencji dla osób odpowiedzialnych za administracje flotą jest bardzo ważnym aspektem wpływającym bezpośrednio na powstawanie kosztów i tworzenie właściwych procedur w Firmie. Bez odpowiedniej wiedzy nie wdrożymy odpowiednich rozwiązań i będziemy pracowali metodą prób i błędów nie zawsze dochodząc nawet do właściwych wniosków. Możemy w ten sposób narazić Firmę na błędy powodujące powstawanie wyższych kosztów i chaos organizacyjny, aby tego uniknąć i nadzorować flotę w jak najbardziej optymalny sposób warto skorzystać ze szkoleń i praktycznych rozwiązań już gdzie indziej sprawdzonych. Z obserwacji różnych Firm wynika że czasami mała z pozoru nie istotna zamiana w sposobie zarządzania flotą może wygenerować oszczędności i uprościć administrację, a możemy mieć też doświadczyć nieprawidłowości o znacznie poważniejszym wymiarze. Zachęcamy więc wszystkich do udziału w szkoleniu i skorzystaniu z praktycznej wiedzy Naszych Ekspertów Zarządzania Flotą.

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl