shutterstock_1311340493_(1)

Protokoły

Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu służbowego to oficjalny dokument, który jest sporządzany w momencie przekazywania pojazdu pracownikowi przez firmę, bądź przyjęcia samochodu po okresie użytkowania.


Służy do dokładnego odnotowania stanu technicznego i wizualnego auta w chwili przekazania. Jego głównym celem jest zabezpieczenie interesów zarówno pracodawcy, jak i pracownika, który korzysta z pojazdu. Pozwala oprzeć się na zawartych w nim danych w przypadku ewentualnych nieporozumień lub sporów.

shutterstock_1099307402

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu służbowego

Jeśli chodzi o protokół zdawczo-odbiorczy samochodu służbowego i jego wzór, przygotowuje się go w dwóch egzemplarzach, na których obie strony uczestniczące w procedurze składają swoje podpisy.


Strony poświadczają kompletność i zgodność dostarczonego samochodu z techniczną i funkcjonalną specyfikacją pojazdu. Osoba odbierająca auto potwierdza w protokole przekazania samochodu służbowego ogólną poprawność funkcjonowania oraz brak bądź opis widocznych uszkodzeń.


Dokument ten jest niezbędny zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Poprzez podpisanie go obie strony akceptują bez zastrzeżeń przekazanie określonego samochodu, wraz z podaniem przewidywanego czasu jego użytkowania.

shutterstock_1311340493_(1)

Protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu - co zawiera wzór?

Protokół przekazania auta służbowego precyzyjnie określa liczbę i rodzaj przekazywanych pojazdów z zaznaczeniem marki, typu, roku produkcji, numeru rejestracyjnego i numeru nadwozia. Opis stanu technicznego precyzuje sprawność silnika, układu hamulcowego, oświetlenia, stanu opon, zawieszenia, układu kierowniczego, a także ewentualne usterki techniczne. Podpunkt o stanie wizualnym uwzględnia obecność zarysowań, wgnieceń, uszkodzeń lakieru, jak również stan wnętrza - jego czystość, uszkodzenia tapicerki itp.

shutterstock_673948069

W protokole zdawczym i odbiorczym samochodu służbowego warto uwzględnić ponadto szczegóły dotyczące indywidualnego wyposażenia pojazdu, takie jak ładowarka, koło zapasowe czy nawigacja GPS. Należy potwierdzić też obecność dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny, ubezpieczenie) i przekazanie kluczy. Ponadto, podać stan licznika oraz paliwa, jak również dodatkowe informacje, które strony uznają za istotne.


Wszystkie dane zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu zgodnie ze wzorem muszą być dokładne, obiektywne i aktualne. Zaleca się dołączenie zdjęć, które dokumentują stan auta w momencie jego przekazania.

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl