shutterstock_1099878668
Aktualności

Sprawdź co u nas słychać!

zarządzanie flotą samochodową

Do najbardziej dynamicznie ewoluujących aspektów nowoczesnego biznesu zalicza się obecnie fleet management. W skrócie rzecz ujmując, jest to proces zarządzania, kontrolowania i utrzymywania floty pojazdów. Może się ona składać z samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, samolotów i innych środków transportu.

Zarządzanie flotą jest szczególnie ważne dla firm i organizacji, które używają pojazdów do codziennej działalności. Wśród nich można wymienić firmy kurierskie, przewoźników, firmy logistyczne oraz inne przedsiębiorstwa opierające się na transporcie. Optymalizacja zarządzania flotą przynosi korzyści finansowe oraz poprawia efektywność operacyjną. Celem jest minimalizacja kosztów, zwiększenie wydajności i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom oraz sprzętowi.

Zarządzanie środkami transportu w przedsiębiorstwie wymaga fachowej wiedzy, dokładności oraz profesjonalizmu. Z tego względu obowiązki te powierzane są wyznaczonemu do tego celu specjaliście, czyli fleet managerowi. W dzisiejszym artykule przybliżymy funkcję pełnioną przez osoby piastujące stanowisko menadżera floty oraz ich najważniejsze zadania. Zapraszamy do lektury!

Fleet manager - kto to jest?

Fleet manager - kto to jest i czym się dokładnie zajmuje? Menager floty to osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą pojazdów w firmie lub organizacji. Jego praca polega między innymi na planowaniu, nadzorowaniu i koordynowaniu rozmaitych działań w celu zapewnienia efektywnego jej funkcjonowania. W skład floty wchodzi każdy pojazd wykorzystywany bezpośrednio lub pośrednio do realizacji zadań zawodowych. Stanowisko to wymaga sprawowania pieczy nad szeregiem zagadnień administracyjnych, związanych z prowadzeniem dokumentacji pojazdów i ubezpieczeń.

W ramach fleet managementu podejmuje się strategiczne decyzje oparte na analizie danych i planowaniu, aby każdy pracownik zależnie od przypisanego mu pojazdu, mógł bez przeszkód wykonywać swoje obowiązki.

Ważną rolę odgrywają przy tym kwestie finansowe, ponieważ zapewnienie pracownikom mobilności musi mieścić się w określonych ramach budżetowych. Funkcja osoby odpowiedzialnej za zarządzanie pojazdami i zasobami firmowymi polega więc zarazem na generowaniu oszczędności i zachowaniu równowagi w budżecie floty. Skoncentrowanie się na jej rentowności w dużym stopniu zależy właśnie od zdolności zarządzającego nią specjalisty.

Najważniejsze obowiązki managera floty

Manager floty odpowiada zarówno za aspekty operacyjne, jak i strategiczne jej funkcjonowania. Z tego względu musi cechować go wszechstronność oraz wielozadaniowość, gdyż stanowisko to wiąże się z rozbudowanym zakresem obowiązków.

Zakup i sprzedaż samochodów

Fleet manager musi nie tylko decydować o zakupie nowych pojazdów dla firmy, ale także zarządzać procesem sprzedaży jednostek, które są z niej wycofywane. Oba te zadania wymagają zdolności do negocjacji i planowania, aby transakcje przyniosły firmie jak największe korzyści finansowe. Rozważając kupno nowych modeli, manager uwzględnia nie tylko cenę ich zakupu, ale także późniejsze koszty eksploatacji, takie jak zużycie paliwa, koszty serwisowania czy ubezpieczenia.

Finansowanie floty

Kierownik floty monitoruje rynek usług leasingowych i wybiera dostawców kart paliwowych w sposób, który pozwala na efektywną kontrolę wydatków. Karty paliwowe pomagają w sprawdzaniu zużycia paliwa i zapobieganiu nadużyciom przez pracowników. Ułatwiają też pracę działu księgowości, ponieważ firma otrzymuje jedną fakturę zbiorczą zamiast wielu pojedynczych faktur za każde tankowanie.

Kontrola kwestii formalnych

Specjalista zarządzania flotą jest odpowiedzialny za wykonywanie analiz i sprawozdań jej dotyczących. Szczegółowe raporty pozwalają na identyfikację obszarów potencjalnych oszczędności i ułatwiają podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji z dziedziny logistyki.

Zarządzanie pracownikami

Menadżer floty pełni rolę łącznika między najwyższym szczeblem zarządzania a pracownikami. Wynika to z zarządzania czasem pracy, rozliczeniami oraz kierowania zespołem kierowców. Specjalista ten jest odpowiedzialny za to, aby kierowcy przestrzegali przepisów i zasad bezpieczeństwa na drodze, a także za monitorowanie ich wydajności.

Dbanie o zaplecze techniczne

Manager floty musi nadzorować jej stan techniczny, pilnować terminów przeglądów technicznych, ubezpieczeń pojazdów oraz nadzorować ewentualne naprawy. Ponadto zarządza szkodami komunikacyjnymi, w tym procesem zgłaszania i rozstrzygania wszelkich roszczeń ubezpieczeniowych.

Dbanie o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest priorytetem w zarządzaniu flotą. Jej kierownik dba o to, by pojazdy pozostawały bezpieczne zarówno dla kierowców, jak i innych użytkowników dróg. W tym celu zajmuje się procedurami bezpieczeństwa, a także raportowaniem wszelkich incydentów, takich jak wypadki czy naruszenia przepisów drogowych. Fleet manager organizuje też szkolenia dla kierowców w celu podnoszenia ich kompetencji.

Optymalizacja floty

Obowiązki managera floty są złożone i obejmują szeroki zakres zadań związanych z pojazdami firmowymi i ich optymalnym wykorzystaniem. Musi on zapewnić utrzymanie równowagi między reprezentacyjnością, wydajnością oraz kosztami eksploatacji floty. Wymaga to zarówno wiedzy o rynku samochodów oraz maszyn, jak i umiejętności podejmowania strategicznych decyzji. Z tego względu kompetencje fleet managera mają wyjątkowo istotny wpływ na sukces oraz zyskowność danego biznesu.

Zarządzanie flotą - planowanie budżetu floty, koszty TCO

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl