shutterstock_1099878668
Aktualności

Sprawdź co u nas słychać!

zarządzanie flotą samochodową

Zarządzanie flotą - planowanie budżetu floty, koszty TCO

Koniec roku to doskonały moment, aby zaplanować budżet dla firmowej floty samochodów na przyszły rok. Aby prawidłowo zaplanować budżet floty, jednym z najważniejszych zadań, przed którymi staje Fleet Manager, jest określenie obszarów generujących największe koszty dla użytkowanej floty samochodowej, a następnie określenie obszarów, które można poprawić. Dzięki tej wiedzy można wyznaczyć cele do osiągnięcia, a administrator floty będzie mógł monitorować ten proces i na bieżąco wdrażać odpowiednie rozwiązania. Do określenia kosztów floty warto posłużyć się oszacowaniem kosztów TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania). Znajomość poszczególnych ponoszonych wydatków jest niezbędna do planowania budżetu i efektywnego zarządzania flotą oraz całym przedsiębiorstwem.

Jak obliczyć TCO floty samochodowej?

TCO (Total Cost of Ownership) czyli Całkowity Koszt Posiadania. Jest to nic innego, jak suma wszystkich ponoszonych kosztów od momentu nabycia, przez cały okres eksploatacji samochodu. Koszty floty samochodowej są znacznym wydatkiem dla każdej firmy. Dlatego tak ważne jest prawidłowe określenie potrzeb, według których budujemy flotę firmową. Jak obliczyć TCO floty? Każdy samochód służbowy generuje różnego rodzaju koszty. Najważniejsze z nich to wartość rezydualna RV, koszty paliwa, koszty serwisu, koszty ogumienia, koszty ubezpieczeń, inne koszty.

Utrata wartości samochodów firmowych

Wartość rezydualna RV jest przewidywaną ceną samochodu, jaką pojazd osiągnie po określonym czasie eksploatacji, przebiegu i szkodowości. Planując zakup samochodów do floty, Fleet Manager powinien wybrać modele wraz z odpowiednim wyposażeniem, tak aby utrata wartości była jak najniższa. Koszt utraty wartości jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na TCO dla samochodów floty firmowej. Obecnie wraz z ostatnimi zmianami rynkowymi i rosnącym cenami samochodów nowych i używanych, wartość rezydualna znacznie się podniosła, generując tym samym dla już posiadanych pojazdów niższe koszty.

Koszty paliwa dla floty samochodów

O ile osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą nie ma żadnego wpływu na aktualne ceny paliwa, to już na etapie planowania zakupów i późniejszego zarządzania flotą samochodową może odpowiednio dostosować wybór pojazdów do potrzeb firmy. Upraszczając to, należy dokonać np. innego wyboru, jeśli użytkujemy samochody firmowe głównie w ruchu miejskim, gdzie dobrze sprawdzi się małolitrażowy samochód miejski, a innego gdy użytkujemy pojazdy głównie na długich dystansach, gdzie takie rozwiązanie nie będzie ani praktyczne ani tanie.

Koszt serwisu floty

Utrzymanie sprawności floty wymaga odpowiedniego serwisowania samochodów. Tutaj ważne jest zarówno odpowiednie zbudowanie floty względem potrzeb, gdyż różne samochody mają inne wymogi serwisowe i gwarancyjne, jak i optymalne zarządzanie koniecznymi serwisami przez Fleet Menagera. Możemy np. w niektórych przypadkach dobrać długość okresu gwarancji do przewidywanego przebiegu i okresu eksploatacji, jak i powierzyć część prac niezależnym serwisom, co ma wpływ na oszczędności.

Koszty ogumienia

Decydujący wpływ na koszty związane z oponami będą miały przede wszystkim dwa czynniki. Pierwszy z nich to rozmiar opon, w jakie wyposażony jest samochód – i tutaj dość często możemy dokonać rozsądnego wyboru jeszcze na etapie konfiguracji auta do firmowej floty. Drugi to cena zakupu drugiego kompletu opon zimowych (czy późniejsza wymiana zużytego ogumienia) z uwzględnieniem wyboru względem ceny zakupu oraz zużycia poszczególnych modeli opon. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą powinna kierować się doświadczeniem i wiedzą, które ogumienie najlepiej się sprawdzi, gdyż zasada: „najdroższe równa się najlepsze” nigdy nie jest dobra.

Koszty ubezpieczeń

Na koszty związane z ubezpieczeniami dla danej floty pojazdów wpływ ma wartość samochodu oraz marka/model (poszczególne marki/modele mają różne koszty napraw i inną szkodowość modelu), a także wybór towarzystwa ubezpieczeniowego – tutaj osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą musi na bieżąco dokonywać wyboru przy zawieraniu i odnawianiu polis.

Pozostałe koszty

Koszty administracji, koszty dodatkowego wyposażenia, koszty monitoringu GPS, itp.

Samochody elektryczne - koszty TCO

Z racji rosnącego udziału we flotach firmowych samochodów elektrycznych BEV warto zwrócić uwagę na całkowite koszty użytkowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Co do zasady elementy składowe TCO dla pojazdów elektrycznych są podobne z wyjątkiem kosztów paliwa, zamiast których musimy uwzględnić koszt energii elektrycznej. Natomiast warto zwrócić uwagę na obszary, które wygenerują mniejsze lub większe koszty.

Wartość rezydualna – jest porównywalna lub nawet mniejsza (przy uwzględnieniu dopłat z programu "mój elektryk”).

Koszt paliwa – może być znacznie mniejszy (szczególnie gdy wykorzystujemy samochody w ruchu miejskim i mamy do dyspozycji własne ładowarki).

Koszt serwisowania – porównywalny z samochodami o napędzie tradycyjnym (koszt przeglądu nie zawiera wymiany oleju czy filtrów, ale w samochodzie EV znajdziemy również wymienne płyny eksploatacyjne, a ponadto mamy naturalnie zużywające się elementy eksploatacyjne, które często będą droższe w przypadku pojazdów elektrycznych).

Koszt ogumienia – wyższy (ze względu na większą masę pojazdu opony muszą mieć większą wytrzymałość; najczęściej są w większym rozmiarze).

Koszt ubezpieczeń – wyższy (ze względu na wciąż większą wartość pojazdów elektrycznych oraz na wartość szkody związanej z uszkodzeniem akumulatora czy większe ryzyko szkody całkowitej).

shutterstock_2048564678
shutterstock_2048564678

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl