shutterstock_1099878668
Aktualności

Sprawdź co u nas słychać!

zarządzanie flotą samochodową

Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych - z czym to się wiąże?

Pracodawcy coraz częściej decydują się na udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych, wykorzystując je jako formę atrakcyjnego dodatkowego świadczenia.

W jaki sposób ustalana jest wartość takiego świadczenia? Czy użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu? Kwestie dotyczące tej tematyki wyjaśniamy w poniższym artykule!

Czy samochód służbowy może być wykorzystywany w celach prywatnych?

Używanie samochodu służbowego wyłącznie do celów związanych z pracą nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych dla pracownika. W takim przypadku wszelkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu ponosi pracodawca. Konieczne jest wówczas spełnienie wymogów ustawowych polegających na złożeniu odpowiedniego zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego oraz prowadzeniu dokumentacji przejazdów czyli tzw. kilometrówki.

Sytuacja ulega jednak zmianie, gdy pracodawca oddaje samochód służbowy do dyspozycji pracownika również do celów prywatnych. Korzystanie z pojazdu służbowego bezpłatnie stanowi dla pracownika formę dodatkowego przychodu.

Przychód wynikający ze stosunku pracy obejmuje nie tylko wynagrodzenie pieniężne, ale również wartość świadczeń w naturze lub ich ekwiwalentów. Użytkowanie samochodów służbowych do celów prywatnych jest jednym z takich świadczeń nieodpłatnych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych - jak obliczyć wartość świadczenia?

Opodatkowanie użytkowania samochodu firmowego do celów prywatnych pociąga za sobą konieczność ustalenia wartości tego świadczenia. Przychód ten ustalony jest ryczałtowo. Po wejściu w życie zmian w 2022 roku wysokość ryczałtu jest zależna od mocy silnika pojazdu. Dodatkowo w nowych przepisach wprowadzono podział ze względu na rodzaj stosowanego paliwa.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w przedmiotowej ustawie, wartość nieodpłatnego świadczenia, jakie przysługuje pracownikowi za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, jest określana następująco:

  • 250 zł miesięcznie dla pojazdów o mocy silnika do 60 kW, samochodów elektrycznych (czyli wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną) lub zasilanych wodorem,
  • 400 zł miesięcznie dla samochodów o mocy silnika powyżej 60 kW.

W przypadku, gdy użytkowanie samochodu służbowego do prywatnych celów odbywa się jedynie przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie za każdy dzień, z zastosowaniem 1/30 kwoty 250 zł lub 400 zł. Warto zaznaczyć, że ryczałt obejmuje wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu.

Jeśli pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy do użytku prywatnego, to zobowiązany jest zagwarantować odpowiednie warunki do jego właściwego wykorzystania, w tym pokrycie niezbędnych wydatków związanych z korzystaniem z pojazdu. Są to tak zwane koszty eksploatacji.

Pracodawca, udostępniając samochód służbowy do użytku prywatnego, zobowiązany jest do pokrycia wydatków na:

  • paliwo,
  • ubezpieczenia,
  • wymianę opon,
  • bieżące naprawy,
  • materiały eksploatacyjne,
  • przeglądy okresowe,
  • wymiany oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz części podlegających zużyciu w wyniku normalnego użytkowania.

Przez długi czas przedmiotem sporów między resortem finansów a podatnikami była kwestia pokrycia kosztów paliwa przez pracodawcę. Obecnie jest to uregulowane prawnie i koszty paliwa są zaliczane do zryczałtowanego przychodu.

Pracownik korzystający z pojazdu do celów prywatnych jest zobowiązany jednak do pokrywania opłat za przejazd autostradami. Jeżeli ponosi on też koszty wynikające z zakupu paliwa, wówczas o tę kwotę musi zostać pomniejszone świadczenie pieniężne.

Użytkowanie samochodów służbowych do celów prywatnych - najważniejsze informacje

Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika generuje przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Koszty eksploatacji pojazdu ponosi pracodawca.

Obecnie wysokość świadczenia pieniężnego, określanego jako ryczałt, zależy od mocy silnika oraz rodzaju paliwa.

Ponieważ korzystanie z pojazdu w celach prywatnych stanowi przychód pracownika, podlega także uwzględnieniu przy obliczaniu składek ZUS.

car

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl