shutterstock_1099878668
Aktualności

Sprawdź co u nas słychać!

zarządzanie flotą samochodową

Samochód na firmę - za gotówkę czy w leasing?

Wśród wielu przedsiębiorców od lat popularnością cieszy się leasing operacyjny. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy korzystającym (leasingobiorcą) a finansującym (leasingodawcą), na mocy której leasingobiorca może używać określonego przedmiotu - np. pojazdu - przez ustalony czas zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Przedmiot leasingu pozostaje własnością firmy leasingowej przez cały okres trwania umowy, co daje jej prawo do amortyzowania tego środka trwałego.

Obowiązki korzystającego z przedmiotu leasingu obejmują regularne opłacanie ustalonych rat leasingowych zgodnie z harmonogramem, wpłatę czynszu inicjalnego oraz pokrycie dodatkowych opłat, takich jak ubezpieczenie czy opłaty manipulacyjne. Wysokość miesięcznych rat zależy od kilku czynników, w tym od marży leasingodawcy, początkowej wartości przedmiotu leasingu oraz okresu trwania umowy. Po zakończeniu okresu leasingu przedsiębiorca może skorzystać z opcji wykupu użytkowanego dotąd przedmiotu w przystępnej cenie.

Czy będąc przedsiębiorcą, warto finansować zakupy z własnych środków, czy lepiej korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Innymi słowy: samochód na firmę za gotówkę czy leasing? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule!

Spis treści:

  1. Leasing - dla kogo może być dobrym rozwiązaniem?
  2. Zakup za gotówkę - czy warto?
  3. Samochód na firmę za gotówkę czy leasing - na co się zdecydować?

Leasing - dla kogo może być dobrym rozwiązaniem?

Leasing jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących uniknąć zamrożenia kapitału. Podczas okresu amortyzacji wynoszącym odpowiednio: 5 lat dla nowych samochodów, 2,5 roku dla używanych, środki wydane na zakup za gotówkę mogłyby być zainwestowane w rozwój firmy. Pozwala to na korzystanie z potrzebnych środków trwałych i uniknięcie ryzyka utraty płynności finansowej. Leasing wybierają także przedsiębiorcy, którzy nie mogą sobie pozwolić na duży jednorazowy wydatek lub nie spełniają wymagań kredytowych banków.

Są okoliczności, w przypadku których zakup samochodu za gotówkę bywa mało opłacalny. Przykładowo: po zakupie samochodu osobowego na firmę, którego wartość przekracza 150 tys. zł, i wprowadzeniu go do środków trwałych, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według stawki 20%. Jeżeli po 2-3 latach chce się sprzedać samochód, może to wygenerować znaczne straty finansowe.

Przy sprzedaży pojazdu ma się prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko tę część ceny zakupu, która nie przekracza limitu 150 000 zł, pomniejszoną o dokonane w trakcie użytkowania odpisy amortyzacyjne. Oznacza to de facto, że przy sprzedaży samochodu dana firma może być zobowiązana do zapłacenia wysokiego podatku od tej transakcji, a to zmniejsza opłacalność takiego zakupu.

Miesięczne raty leasingowe, czynsz inicjalny, opłaty manipulacyjne i dodatkowe prowizje stanowią koszt uzyskania przychodu. Pozwala to na bardziej efektywne zarządzanie finansami firmy i unikanie wysokich obciążeń podatkowych przy późniejszej sprzedaży pojazdu. Podczas użytkowania samochodu w leasingu możemy uwzględniać koszty eksploatacyjne w wysokości 75% lub 100%, zależnie od sposobu wykorzystania pojazdu w działalności gospodarczej.

Z kolei zakup środka trwałego za gotówkę nie jest od razu w całości księgowany jako koszt. Trzeba go amortyzować, co oznacza stopniowe zaliczanie wydatku do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z określonymi przepisami. Jedynie w przypadku aktywów o wartości poniżej 10 tys. zł dopuszczalna jest jednorazowa amortyzacja. Lesing nie wpływa on negatywnie na zdolność kredytową. Przy ubieganiu się o kredyt inwestycyjny, nie będzie on brany pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej.

Leasingodawcy zapewniają pojazdy utrzymywane w dobrym stanie technicznym, co chroni przed nieprzewidzianymi wydatkami. Często umowy leasingowe obejmują dodatkowe usługi takie jak serwisowanie czy wymiana opon, stanowią więc źródło oszczędności w tym obszarze.

Zakup za gotówkę - czy warto?

Jeśli patrzy się wyłącznie na koszty nominalne, najmniejsze wydatki poniesie się dokonując zakupu samochodu za gotówkę. Wymaga to jednak posiadania znacznej kwoty pieniężnej, szczególnie gdy chodzi o auto z segmentu D w dobrym roczniku i przebiegu, które kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. W związku z tym przedsiębiorca często stoi przed koniecznością pójścia na kompromis, wybierając tańszy model kosztem gorszego wyposażenia lub wyższego przebiegu. Trzeba się też liczyć z obniżeniem środków obrotowych firmy, co ma wpływ na ostateczny wynik finansowy w podsumowaniu rocznym.

Przy nabyciu pojazdu za gotówkę stajemy się jego właścicielem, zyskując pełną swobodę w jego użytkowaniu. Możemy dowolnie modyfikować lub tuningować auto, wyjeżdżać nim za granicę czy udostępniać innym osobom. Nie jest się zobligowanym do wykupienia polisy Autocasco i ma się dowolność wyboru ubezpieczyciela. Auto można sprzedać w dowolnym momencie.

W przypadku finansowania pojazdu firmowego leasingiem, do momentu wykupu pozostaje on własnością leasingodawcy, co ogranicza swobodę użytkownika w dysponowaniu nim. Każda zmiana w pojeździe wymaga zgody leasingodawcy. Samochód musi być też odpowiednio ubezpieczony w firmie ubezpieczeniowej przez niego rekomendowanej. Wyjazd za granicę lub udostępnienie pojazdu osobom trzecim również wymaga zgody właściciela pojazdu i nierzadko wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Zakup samochodu za gotówkę jest z pewnością wygodny ze względu na mniejszą ilość formalności. Wystarczy wybrać odpowiedni pojazd i dokonać płatności. W przypadku leasingu natomiast konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów, złożenie wniosku leasingowego, oczekiwanie na decyzję oraz podpisanie umowy leasingowej. Ponadto przedsiębiorca kupujący pojazd na fakturę ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z zakupem.

Jeśli samochód jest używany zarówno w celach firmowych, jak i prywatnych, odlicza się 50% VAT od zakupu paliwa oraz innych kosztów związanych z bieżącym użytkowaniem auta.

Pełne odliczenie VAT w wysokości 100% jest uzasadnione tylko w przedsiębiorców wykorzystujących samochód wyłącznie do celów firmowych, spełniając przy tym określone warunki. Pojazd musi być zgłoszony i zarejestrowany w urzędzie skarbowym za pomocą formularza VAT-26. Przedsiębiorca jest też zobowiązany do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu oraz ustalenia regulaminu jego użytkowania w firmie.

Samochód na firmę za gotówkę czy leasing - na co się zdecydować?

Samochód na firmę za gotówkę czy leasing - na co w takim razie warto się zdecydować? Obie opcje bez wątpienia mają swoje zalety. Ostateczna decyzja powinna zależeć od sytuacji finansowej firmy oraz planów inwestycyjnych. Zakup pojazdu za gotówkę pozwala przedsiębiorcy natychmiast stać się jego właścicielem i dowolnie go użytkować. Wymaga to jednak posiadania wystarczających środków i zamraża kapitał, który mógłby być użyty na bieżące inwestycje. Leasing operacyjny z kolei, umożliwia rozłożenie kosztów zakupu w czasie, pomagając utrzymać płynność finansową firmy i zaoszczędzenia kwot potrzebnych do finansowania innych inwestycji. Ze względu na możliwości, jakie oferuje leasing, warto rozważyć tę formę finansowania i dostosować jej parametry do potrzeb swojego biznesu.

nevada-4794871_640

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl