shutterstock_1099878668
Aktualności

Sprawdź co u nas słychać!

zarządzanie flotą samochodową

Najem długoterminowy samochodu czy leasing - które rozwiązanie jest lepsze?

Choć różnice pozornie mogą wydawać się niewielkie, wybór między leasingiem a najmem długoterminowym wiąże się z istotnymi skutkami zarówno finansowymi, jak i praktycznymi. Najem długoterminowy jest z pewnością atrakcyjny dla tych, którzy poszukują bardzo elastycznych rozwiązań mobilnościowych, podczas gdy leasing stanowi dogodną opcję dla wszystkich chcących stopniowo stać się właścicielem danego pojazdu.

Leasing czy wynajem długoterminowy? Jeśli stoicie przed takim dylematem, zapraszamy do przeczytania naszego dzisiejszego artykułu, który pomoże Wam podjąć decyzję!

Spis treści:

 1. Leasing a najem długoterminowy - na czym polegają różnice?
 2. Kiedy warto zdecydować się na leasing, a kiedy na wynajem długoterminowy?
 3. Najem długoterminowy a leasing - porównanie korzyści podatkowych
 4. Najem długoterminowy czy leasing?

 

Leasing a najem długoterminowy - na czym polegają różnice?

Zarówno w najmie długoterminowym, jak i w leasingu, użytkownik uiszcza opłaty za korzystanie z samochodu, ale istnieją istotne różnice w kwestiach prawnych oraz finansowych, są to bowiem dwie różne formy korzystania z pojazdu.

Najem długoterminowy samochodu to umowa, w której właściciel przekazuje pojazd do korzystania najemcy, który jest zobowiązany płacić czynsz za użytkowanie auta. Natomiast w leasingu, finansujący zobowiązuje się do zakupu pojazdu od producenta i oddania go do użytku leasingobiorcy, który z kolei płaci mu za to regularne raty określone w umowie.

W najmie długoterminowym czynsz może być ustalany elastycznie, zgodnie z potrzebami i warunkami rynkowymi. W przeciwieństwie do tego, w leasingu samochodowym, wynagrodzenie dla leasingodawcy musi być co najmniej równe lub wyższe niż cena nabycia pojazdu przez firmę leasingową.

Istotną różnicą jest także kwestia wydatków na utrzymanie oraz odpowiedzialności za wady fizyczne pojazdu. W najmie odpowiada za nie właściciel, a w leasingu leasingobiorca często ponosi dodatkowe koszty związane z utrzymaniem pojazdu, takie jak ubezpieczenie czy serwisowanie, a ewentualne roszczenia może kierować bezpośrednio do producenta.

Najem jednak cechuje z góry określony przebieg, ustalony w umowie, który wpływa na różne aspekty, takie jak koszty serwisu czy ilość zużytych opon. Po zakończeniu umowy, następuje rozliczenie rzeczywistego przebiegu. Kolejne różnice dotyczą czasu trwania umowy i struktury rat. Najem długoterminowy zazwyczaj obejmuje od 12 do 48 miesięcy, podczas gdy leasing może trwać nawet do 9 lat. Najbardziej charakterystyczna odmienność polega na tym, iż w leasingu ostatnia rata warunkuje wykup pojazdu zazwyczaj za symboliczną kwotę, podczas gdy w najmie długoterminowym ewentualny wykup wymaga zapłaty 30-50% wartości pojazdu.

Inaczej przedstawia się również ilość wymaganych formalności. W przypadku leasingu stosuje się zwykle tzw. procedurę lombardową. Banki i firmy leasingowe najczęściej oczekują od klientów:

 • wpisu do CEIDG lub KRS,
 • zaświadczenia o numerze REGON i NIP,
 • ksero dowodu osobistego lub wspólników,
 • ksero dowodu osobistego poręczyciela, np. małżonka, członka rodziny,
 • umowy spółki.

 

Przy wynajmie długoterminowym zwykle ogranicza się to do:

 • wpisu do CEIDG,
 • okazania dowodu tożsamości,
 • posiadania prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości z fotografią.

Kiedy warto zdecydować się na leasing, a kiedy na wynajem długoterminowy?

W jakim przypadku korzystniejszy będzie najem długoterminowy, a kiedy wybrać leasing? Firmy często preferują leasing z tego względu, iż umożliwia im korzystanie z nowego pojazdu bez konieczności ponoszenia dużych kosztów zakupu auta. Przy planowaniu korzystania z samochodu przez kilka lat, leasing może być bardziej opłacalną opcją niż wynajem długoterminowy. Co istotne, po zakończeniu umowy można wykupić auto, jest więc to atrakcyjne dla osób chcących nabyć pojazd.
Leasing często dotyczy aut objętych gwarancją producenta przez większość okresu jego trwania. To zatem świetna propozycja dla użytkowników preferujących nowe pojazdy, chcących uniknąć ryzyka związanego z utrzymaniem starszego samochodu.
Jeśli chodzi o wynajem długoterminowy, jest on interesujący dla wszystkich poszukujących elastycznych rozwiązań mobilnościowych bez angażowania się w zobowiązania finansowe na lata. Dla przedsiębiorstw dążących do ograniczenia miesięcznych wydatków, wynajem długoterminowy może okazać się korzystniejszy niż tradycyjny leasing. Miesięczne raty w wynajmie długoterminowym mogą być niższe, a to pomaga w cięciu kosztów.
Forma ta zwykle zawiera w cenie usługi dodatkowe, takie jak serwisowanie, naprawy, obsługa ubezpieczenia i pomoc drogowa. To wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorstw niezajmujących się w ramach swojej działalności zarządzaniem flotą pojazdów. Firma wynajmująca auta odpowiada też na potrzebę wsparcia w razie awarii. Wynajem długoterminowy oferuje gwarancję samochodu zastępczego w przypadku uszkodzenia lub szkody, co zapewnia ciągłość działania biznesu i codziennej mobilności.
Przedsiębiorcy dbający o wizerunek w oparciu o zmienność floty również chętnie decydują się na wynajem, ponieważ dzięki niemu zyskują dostęp do najnowszych modeli ulubionych marek.

Najem długoterminowy a leasing - porównanie korzyści podatkowych

Leasing a wynajem długoterminowy - jak przedstawiają się te formy w kontekście zobowiązań podatkowych? W świetle najnowszych przepisów zasadniczą zmianą w obszarze leasingu samochodu osobowego jest wydłużenie okresu, po którym można dokonać odpłatnego zbycia pojazdu bez uiszczania podatku dochodowego.
Do tej pory powszechną praktyką było prywatne wykupywanie leasingowanych samochodów, co umożliwiało nabywcy sprzedaż pojazdu bez konieczności płacenia podatku PIT i VAT po upływie 6 miesięcy. W nowym stanie prawnym sprzedaż bez podatku będzie możliwa dopiero po 6 latach.
W trakcie trwania umowy leasingu podatnik nadal może uwzględniać raty leasingowe jako koszt działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać o ograniczeniu wynikającym z ustawy o PIT, stanowiącym, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodów opłat z umowy leasingu, najmu, dzierżawy itp. oprócz składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część w proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu stanowiącego przedmiot umowy. Podatnik ma prawo do uwzględnienia wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych oraz do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków.
Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży leasingowanego samochodu spowoduje wzrost kosztów związanych z leasingiem. Można się spodziewać, że część osób, które wykupią samochód z leasingu, będzie mniej skłonna do jego sprzedaży, gdyż wiązałoby się to z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego. Ponieważ w obu wariantach podatnik ma prawo do ujęcia w kosztach wydatków wynikających z eksploatacji i korzystania z samochodu osobowego, w efekcie ta forma korzystania z pojazdów stanie się mniej opłacalna dla przedsiębiorców, którzy ostatecznie być może zdecydują się na najem długoterminowy.

Najem długoterminowy czy leasing?

Odpowiedź na pytanie: “Najem długoterminowy czy leasing” zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji oraz sytuacji finansowej danej osoby lub firmy. W każdym przypadku przed podjęciem decyzji, warto dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje, sprecyzować swoje wymagania i cele oraz prześledzić warunki umowy, aby wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnych oczekiwań i możliwości finansowych.

car-604019_640

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl