shutterstock_1099878668
Aktualności

Sprawdź co u nas słychać!

zarządzanie flotą samochodową

Efektywne zarządzanie flotą samochodową – na czym polega i jakie są metody?

Zarządzanie flotą samochodową stanowi ważny element działalności przedsiębiorstw, które w swojej codziennej pracy używają aut. Brak kontroli nad wykorzystywaniem pojazdów prowadzi do generowania wysokich kosztów, a dzięki car fleet management (zarządzaniu flotą) w prosty sposób można ich uniknąć. Obecnie do efektywnego zarządzania flotą stosuje się nowoczesne narzędzia. Umożliwiają one skuteczne monitorowanie pojazdów firmowych, co wiąże się z oszczędnościami finansowymi oraz lepszym ich wykorzystywaniem. Z tego wpisu dowiesz się, jak zarządzać flotą samochodową, aby było to korzystne dla przedsiębiorstwa, na czym polega zrównoważona mobilność floty, a także jakie istnieją metody kontrolowania aut firmowych.

Czym jest zarządzanie flotą samochodową?

Nowoczesne zarządzanie flotą samochodową, czyli car fleet management, polega na planowaniu, organizowaniu, kierowaniu oraz nadzorowaniu pojazdów firmowych od chwili ich zakupienia do zakończenia eksploatacji. Celem CFM jest kontrola i optymalizacja kosztów użytkowania aut, efektywne ich wykorzystywanie, a także weryfikowanie, czy pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów podczas jazdy samochodami firmowymi. Aby wszystkie te czynności przynosiły przedsiębiorstwu korzyści, niezbędne jest wcześniejsze opracowanie polityki flotowej. Zawarte są w niej wszelkie regulacje związane z odpowiedzialnością, ryzykiem, a także procedurami dotyczącymi wykorzystywania aut firmowych przez pracowników.

Jakie są nowoczesne metody zarządzania flotą samochodową?

Zdecydowanie warto jest postawić obecnie na nowoczesne metody zarządzania flotą samochodową, ponieważ daje to wymierne korzyści. Systemy wykorzystywane w procesie car fleet management przeznaczone są do gromadzenia i analizowania określonych danych dotyczących pojazdów i kierowców, a także kosztów oraz terminów, które są powiązane z użytkowaniem aut służbowych. Mowa tu m.in. o:

 • informacjach związanych z pojazdami (np. marka i model, rok produkcji, nr rejestracyjny i nr VIN),
 • terminach badań technicznych, ważności ubezpieczeń, interwałów wymiany części eksploatacyjnych,
 • zaplanowanych i zrealizowanych zleceniach serwisowych,
 • szkodach komunikacyjnych,
 • wydatkach na serwis, naprawę i tankowanie.

Na podstawie wprowadzonych danych systemy generują raporty zarządcze i pozwalają sprawdzić, czy pojazdy są wykorzystywane we właściwy sposób. Nowoczesne programy często są uzupełniane o dodatkowe narzędzia do zarządzania flotą samochodową. Mogą nimi być systemy monitorowania aut GPS oraz aplikacje mobilne.

Na czym polega zrównoważona mobilność floty?

Zrównoważona mobilność floty firmowej odnosi się do podejścia w zarządzaniu flotą samochodową, w którym przedsiębiorstwa starają się zapewnić swoim pracownikom komfortowe i efektywne sposoby podróżowania, jednocześnie redukując negatywny wpływ eksploatowania pojazdów na środowisko. Jest to ważne także pod kątem zdrowia publicznego oraz efektywności ekonomicznej biznesu.

W tym kontekście zrównoważona mobilność floty firmowej oznacza promowanie ekologicznych form transportu, jak przejście na służbowe pojazdy elektryczne lub hybrydowe oraz zapewnienie infrastruktury ładowania. Dąży się również do optymalizacji liczby przejazdów służbowych, poprzez zachęcanie pracowników do wspólnych podróży służbowych lub korzystania z carpoolingu w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i kosztów podróży. Kolejnym aspektem zrównoważonej mobilności floty jest zobowiązanie się przedsiębiorstwa do kompensacji emisji dwutlenku węgla poprzez inwestowanie w programy kompensacji emisji lub projekty zrównoważonego rozwoju. Poprzez realizację tych celów firmy mogą osiągnąć korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla swojej reputacji, jako organizacji odpowiedzialnej ekologicznie oraz społecznie.

Monitorowanie samochodów GPS

Do efektywnego zarządzania flotą pomocne jest wykorzystywanie systemu monitoringu samochodów GPS. Pozwala on na bieżące śledzenie pojazdów firmowych, a przy tym zapewnia lepszą kontrolę nad nimi i umożliwia optymalizację kosztów eksploatacji aut. System satelitarnego monitorowania to jedno z głównych narzędzi używanych przez przedsiębiorstwa transportowe, aczkolwiek coraz chętniej korzystają z niego firmy z innych branż. Monitorowanie pojazdów GPS ułatwia kontrolę nad użytkownikami aut, ponieważ uzyskuje się dostęp do ich lokalizacji. W ten sposób można sprawdzić, czy samochody używane są wyłącznie w celach służbowych.

Aplikacja mobilna – uzupełnienie systemu zarządzania flotą

Jeśli zastanawiasz się, jak zarządzać flotą samochodową w jeszcze wygodniejszy sposób, ciekawym rozwiązaniem jest aplikacja mobilna. Stanowi ona uzupełnienie systemu do CFM. Aplikacja daje dostęp do programu w dowolnym miejscu. Jej główne zalety to możliwość obustronnego komunikowania się z kierowcami, szybkie zgłaszanie awarii pojazdów czy też bezproblemowe tworzenie protokołów przekazania aut służbowych. Ponadto użytkownicy aplikacji mogą sprawdzać zakres pracy kierowców oraz terminy realizacji zadań.

Korzyści z nowoczesnego zarządzania flotą

Korzystając z nowoczesnych narzędzi do zarządzania flotą samochodową, otrzymujesz zaawansowane raporty. Dostarczają one wielu cennych informacji o pojazdach i ich użytkownikach. Jeśli zastanawiasz się, jakie konkretnie korzyści może dać efektywnie zarządzanie flotą samochodową w firmie z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, oto kilka najistotniejszych:

 • możliwość monitorowania aut służbowych za pomocą GPS,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów – redukcja kosztów paliwa, serwisowania i napraw,
 • obniżenie kosztów pracy,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników,
 • poprawa produktywności,
 • zwiększenie żywotności samochodów.

Jak zarządzać flotą samochodową – podsumowanie

Nowoczesne zarządzanie flotą samochodową to trudne zadanie, które wymaga dokładnego planowania, organizowania, a także kontrolowania służbowych pojazdów. Ponadto niezbędne jest stworzenie wewnętrznej polityki wykorzystywania aut firmowych. Aby car fleet management dawał zadowalające efekty, konieczne jest wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania flotą. Specjalne systemy pozwalają monitorować nie tylko stan pojazdów, lecz również ich użytkowników. Ponadto ich działanie może być uzupełnione np. aplikacją mobilną i monitoringiem GPS. Korzystając z takich rozwiązań do zarządzania flotą samochodową, możesz mieć pewność, że odniesiesz sukces.

zarzadzanie-flota

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl