shutterstock_1099878668
Aktualności

Sprawdź co u nas słychać!

zarządzanie flotą samochodową

Analiza TCO floty firmowej - czym jest i dlaczego warto ją prowadzić

W czasie, gdy efektywność i optymalizacja kosztów są fundamentem sukcesu biznesowego, zarządzanie flotą pojazdów nabiera nowego wymiaru. Niezależnie od tego, czy chodzi o mniejszą firmę dysponującą kilkoma pojazdami, czy dużą korporację z rozbudowaną flotą, wyjątkowo ważne staje się kontrolowanie wydatków. W tym kontekście analiza całkowitego kosztu posiadania (TCO) floty staje się nie tylko narzędziem do lepszego zarządzania, ale wręcz niezbędnym elementem strategicznego planowania. Pozwala ona na głębokie zrozumienie wszystkich kosztów wynikających z posiadania i użytkowania pojazdów, od momentu ich zakupu, aż po wycofanie z użytku.

W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, co to jest TCO i na czym polega analiza TCO floty firmowej. Zachęcamy do dalszej lektury!

TCO - co to jest?

TCO - co to właściwie jest? Ten skrót od Total Cost of Ownership (po polsku: całkowity koszt posiadania) w praktyce to kompleksowa metoda kalkulacji, która pozwala na zrozumienie pełnych kosztów związanych z posiadaniem i eksploatacją floty pojazdów. To znacznie więcej niż tylko cena zakupu samochodu. TCO obejmuje szeroki zakres kosztów, począwszy od tych bezpośrednich, takich jak zakup, leasing, czy finansowanie aut, przez koszty operacyjne - paliwo, serwisowanie, naprawy, ubezpieczenia, aż po koszty pośrednie, które często są pomijane, ale mają istotny wpływ na całkowity koszt, jak np. wartość rezydualna pojazdu, koszty administracyjne, czy nawet wpływ na środowisko naturalne. Analiza TCO pozwala na holistyczne spojrzenie na flotę z uwzględnieniem wszystkich aspektów finansowych, operacyjnych i środowiskowych. Jest to szczególnie ważne w kontekście długoterminowego planowania i zarządzania flotą, gdzie decyzje dotyczące zakupu, leasingu czy wymiany modeli powinny być podejmowane z uwzględnieniem ich całkowitego wpływu na finanse firmy. Z tego względu TCO nazywa się nierzadko analizą kosztów cyklu życia.

Dlaczego analiza TCO jest istotna dla floty firmowej?

Wszelkie dodatkowe wydatki, które pojawiają się po zakupie, nazywane kosztami pozazakupowymi, stanowią istotny element całkowitego kosztu posiadania produktu. Utrzymanie, naprawy i ewentualne uaktualnienia sprzętu mogą czasem nawet dorównać wartości samego zakupu. Dlatego istotnym elementem przed podjęciem decyzji zakupowej jest dokładna analiza tych kosztów, aby uniknąć nieprzewidzianych obciążeń finansowych w przyszłości. Analiza kosztów pozazakupowych może być przeprowadzana z wykorzystaniem dwóch głównych metod: retrospektywnej i prognostycznej. Pierwsza z nich opiera się na danych historycznych, co oznacza analizę wydatków i kosztów poniesionych w przeszłości na utrzymanie podobnych produktów lub usług. Natomiast druga z wymienionych skupia się na przewidywanych kosztach związanych z eksploatacją danego produktu w przyszłości.

Analiza TCO znajduje zastosowanie w różnych obszarach biznesowych, zwłaszcza przed zakupem większych aktywów, między innymi samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych czy maszyn produkcyjnych. Dla firm, które muszą uwzględnić zarówno koszty początkowe, jak i te związane z eksploatacją, metoda TCO staje się niezastąpionym narzędziem decyzyjnym. W przypadku firm posiadających już flotę pojazdów, oszacowanie całkowitego kosztu posiadania kolejnego samochodu staje się bardziej precyzyjne. Wartość tę można wówczas obliczać na podstawie historycznych wydatków na utrzymanie dotychczasowych aut, co ułatwia trafniejsze przewidzenie potencjalnych kosztów związanych z nowym nabytkiem.

Stosowanie TCO do porównywania ofert różnych dostawców pozwala nabywcom wybierać najbardziej opłacalne rozwiązania, uwzględniając długoterminowe perspektywy i minimalizując potencjalne ryzyko finansowe. W ten sposób analiza TCO staje się nieodzownym narzędziem dla przedsiębiorstw, dążących do skutecznego zarządzania kosztami i podejmowania mądrych decyzji inwestycyjnych.

Jak przeprowadzana jest analiza TCO?

Obliczenie całkowitego kosztu posiadania zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj produktu lub usługi, skala przedsiębiorstwa, jego priorytety oraz charakter branży, w której działa. W procesie analizy TCO kluczowe jest precyzyjne określenie zakresu badania oraz przewidywanej żywotności analizowanego przedmiotu. Innymi słowy - trzeba oszacować, jak długo będzie on składnikiem majątku przedsiębiorstwa.

Wartościowe jest grupowanie potencjalnych kosztów i przyporządkowanie w obrębie poszczególnych kategorii. Konieczne jest również ocenienie wpływu i istotności każdego z tych elementów na ostateczny koszt przedsięwzięcia.

Poza najbardziej oczywistą początkową ceną zakupu, do obliczenia całkowitego kosztu posiadania należy wziąć pod uwagę szereg innych aspektów, do których zaliczają się:

  • koszty pośrednie - obejmujące transport, warunki płatności itp.,
  • koszty posiadania - związane z zarządzaniem zapasami, amortyzacją, kosztami administracyjnymi itp.,
  • koszty utrzymania - obejmujące zakup części zamiennych, konserwację i serwis, ubezpieczenie obowiązkowe i dodatkowe, wymiana opon, przechowywanie itp.,
  • koszty użytkowania - zawierające wydatki na naprawy, koszty eksploatacji, paliwa, składowania, opłaty drogowe i parkingowe, usługi utrzymania czystości.

Na gruncie rosnącego udziału samochodów elektrycznych BEV we flotach firmowych warto zwrócić uwagę na całkowite koszty użytkowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Zamiast kosztów paliwa trzeba rzecz jasna uwzględnić koszt energii elektrycznej. Do obszarów, które potencjalnie wygenerują koszty mniejsze lub większe w porównaniu z pojazdem spalinowym, zalicza się też:

  • wartość rezydualna - może być nawet mniejsza, w efekcie uzyskania dopłat z programu "mój elektryk”,
  • koszt serwisowania,
  • koszt ogumienia,
  • koszt ubezpieczeń.

Zalety przeprowadzania analizy TCO

Analiza TCO floty firmowej jest nie tylko narzędziem do efektywnego zarządzania kosztami, ale także ważnym elementem strategicznego planowania w każdej firmie, bazującej na własnej flocie pojazdów. W dobie rosnącej konkurencji i ciągłych zmian na rynku, zrozumienie oraz optymalizacja kosztów związanych z posiadaniem i eksploatacją floty stają się niezbędne dla utrzymania konkurencyjności oraz rentowności przedsiębiorstwa.

Analiza TCO umożliwia firmom nie tylko redukcję bezpośrednich kosztów, ale także pozwala na głębsze zrozumienie i zarządzanie kosztami pośrednimi. Jest to istotne tym bardziej, że są one często pomijane, w rzeczywistości zaś wywierają znaczący wpływ na ogólną efektywność finansową. Poprzez holistyczne podejście do kosztów floty, menedżerowie mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zakupu, leasingu, utrzymania, a także optymalizacji i odnawiania zasobów. Warto również podkreślić, że w erze zwiększonej świadomości ekologicznej i nacisku na zrównoważony rozwój, analiza TCO może również przyczynić się do lepszego zrozumienia wpływu floty na środowisko. Optymalizacja zużycia paliwa, wybór bardziej ekologicznych modeli czy nawet przejście na pojazdy elektryczne to decyzje, które mogą być trafniej podejmowane właśnie dzięki TCO.

Warto mieć świadomość, że analiza TCO jest dynamicznym procesem, który wymaga aktualizacji i dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych, technologii i potrzeb biznesowych. W tym kontekście, inwestycja w odpowiednie narzędzia i zasoby do przeprowadzania tego badania jest opłacalnym wkładem w długoterminową stabilność oraz rozwój firmy.

Korzystanie z analizy TCO rekomendowane jest wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na strategicznym podejściu do zarządzania flotą firmową, ponieważ pozwala to firmom na zwiększenie efektywności, redukcję wpływu na środowisko i osiąganie lepszych wyników finansowych.

zarzadzanie-flota-samochodowa-1

Adres:

ul. Bieszkowicka 71, 80-178 Gdańsk

Telefon:

+48 885 750 450

E-mail:

biuro@ifsolutions.pl